Groene waterstof

HyCC bouwt en beheert fabrieken voor de grootschalige productie van groene waterstof. Dit wordt gedaan met behulp van waterelektrolyse, waarbij water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. 

Onze waterstof kan worden ingezet als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen en grondstoffen of voor nieuwe, circulaire productiemethodes.

Circulaire chemie

Voortbouwend op onze expertise in elektrochemie realiseert HyCC nieuwe oplossingen in circulaire chemie. Waterstof kan worden gecombineerd met koolstof om opnieuw koolwaterstoffen te maken, waarbij CO2 opnieuw wordt gebruikt als grondstof, in plaats van het uit te stoten in de atmosfeer.

We werken nauw samen met onze klanten om nieuwe circulaire waardeketens te ontwikkelen en zware industrieën, zoals staal, beton en chemicaliën, te verduurzamen. Dankzij onze grootschalige oplossingen kunnen onze klanten CO2, CO en andere koolstofrijke afgassen gebruiken om op industriële schaal nieuwe producten te maken, voor een echte circulaire economie.