Planning groene waterstofproject H2eron aangepast vanwege marktomstandigheden

12 December 2023

HyCC heeft de geplande realisatie van het groene waterstofproject H2eron uitgesteld tot op zijn vroegst 2028. Reden hiervoor zijn de tragere ontwikkeling van de waterstofmarkt en de stijgende kosten van waterstofprojecten.

Marcel Galjee, Managing Director van HyCC: “Groene waterstof is van cruciaal belang om Nederlandse industrieën te verduurzamen en de nationale klimaatdoelstellingen te behalen. Tegelijkertijd zijn de regels voor gebruik van waterstof nog in ontwikkeling en de huidige marktomstandigheden zijn nog niet op het niveau dat nodig is om het project op de gewenste schaal uit te voeren. Daarom zijn we genoodzaakt om de opzet en planning van het project aan te passen.”

H2eron zal op het Chemiepark Delfzijl groene waterstof produceren uit water en hernieuwbare energie. De waterstof kan worden gebruikt voor de productie van duurzame luchtvaartbrandstof (SAF), voor mobiliteit en door verschillende chemieproducenten, om daarmee hun CO2-uitstoot te verminderen.

De Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) III verplicht industrieën en brandstofproducenten tot het gebruik van groene waterstof voor een deel van hun productie om daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. Deze regels bevinden zich echter nog in de implementatiefase in Nederland en leiden naar verwachting pas tegen 2030 tot een volwassen markt voor groene waterstof. Daarnaast zijn de kosten voor waterstofprojecten en hernieuwbare stroom de laatste jaren gestegen. 

In het licht van deze ontwikkelingen is de planning van het project aangepast. Ook wil HyCC de capaciteit van H2eron vergroten tot 50 megawatt om de kosten per kilogram geproduceerde waterstof te verlagen.

HyCC bekijkt op dit moment of de bestaande afspraken met leveranciers moeten worden aangepast aan de nieuwe planning en heeft een eerdere bestelling voor 40 megawatt aan elektrolysers van Nel geannuleerd. HyCC is in gesprek met het Noorse bedrijf om hun elektrolysers straks in de nieuwe opstelling van 50 megawatt te gebruiken.