Leidend in groene waterstof

Bij HyCC streven we één gezamenlijk doel na: de volledige verduurzaming van industrie ter ondersteuning van een circulaire economie. Dit helpen we verwezenlijken door de veilige, betrouwbare en betaalbare levering van groene waterstof op basis van elektrolyse.

HyCC is een joint venture van Macquarie's Green Investment Group en het Nederlandse chemiebedrijf Nobian, met tientallen jaren ervaring in elektrolyse. Wij richten ons volledig op milieuvriendelijke productie van groene waterstof uit hernieuwbare elektriciteit en water. 

Met meer dan 1 gigawatt aan waterstofprojecten lopen we voorop in de energietransitie en het verduurzaming van zware industrieën. Van de productie van groen staal en duurzame vliegtuigbrandstof tot emissievrije scheepvaart en chemie: met groene waterstof komt een wereld zonder CO2 emissies binnen handbereik. 

 

Lange ervaring in elektrolyse

Groene waterstof wordt gemaakt door water te splitsen in waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit proces heet elektrolyse.

In de chemische industrie wordt elektrolyse al tientallen jaren toegepast voor de productie van grondstoffen uit zout water. Zo staat in Rotterdam één van de grootste elektrolyse-installaties van Europa, waar Nobian al sinds 1983 veilig produceert.

Ook de techniek voor de productie van waterstof uit zoet water wordt al langer gebruikt, zij het nog niet op dezelfde schaal. Sinds de jaren tachtig is de grootste installatie in Europa een installatie van 10 megawatt, beheerd door Nouryon in Rjukan. HyCC is voortgekomen uit hetzelfde bedrijf als Nouryon en we wisselen nog steeds kennis en ervaring uit op het gebied van waterelektrolyse. 

HyCC_Timeline_landscape_NL-updated.png

Veilige en betrouwbare leveringen

Dankzij deze ervaring weten we wat er voor nodig is om groene waterstof projecten te ontwerpen en realiseren 

Op van deze ervaring realiseren wij groene waterstofproducten die van meet af aan zijn ontworpen voor een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering. Van de inkoop van hernieuwbare stroom en technologie tot het plegen van onderhoud: wij weten wat er voor nodig is om waterstoffabrieken te bouwen die tientallen jaren betrouwbaar en veilig kunnen leveren.

Over HyCC B.V.

HyCC B.V. is een joint venture van Nobian en Macquarie Asset Management’s Green Investment Group, via het Macquarie Green Investment Group Energy Transition Solutions (MGETS) fonds, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 81092768. 

 

 

Contact

Contact

contact@hycc.com