Met 500 megawatt is H2era een van de grootste groene waterstofprojecten van Europa en een enorme stap in de ontwikkeling van een groene waterstof economie in de regio Amsterdam 

Duurzame industrie

HyCC is voornemens om de nieuwe fabriek in 2027 in gebruik nemen in de haven van Amsterdam. De locatie, bij het belangrijke industriegebied tussen de grootste luchthaven van Nederland en de enige staalfabriek van het land, zorgt ervoor dat H2era een centrale rol speelt in de energietransitie van de regio. 

De waterstof zal onder andere worden gebruikt voor verduurzaming van bestaande industrieën in het Noordzeekanaalgebied en kan worden ingezet voor groene (zware) mobiliteit. 

Ook kan de fabriek in de toekomst worden aangesloten op het landelijk waterstofnetwerk om ook andere industriegebieden in Nederland te kunnen voorzien van waterstof.

Flexibele productie

H2era zal water splitsen in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse op basis van duurzame stroom. fabriek zal worden aangesloten op wind op zee via het hoogspanningsnetwerk van TenneT, waarmee belasting van het lokale netwerk wordt voorkomen.

De nieuwe fabriek kan flexibel opereren en automatisch de productie aanpassen aan de beschikbare elektriciteit uit wind op zee: als het hard waait zal er veel waterstof gemaakt worden, als het minder waait zal de productie worden teruggeschroefd. Hiermee draagt H2era bij aan het stabiel houden van het elektriciteitsnet.

 

Contact

Contact

Guus Bongers

Sr Project Development Manager

guus.bongers@hycc.com 

Project partners

Take a look at our partners for this project.
Project partners ->

Project partners