Het H2eron-project in Delfzijl is de volgende stap in de opschaling van groene waterstofproductie voor de verduurzaming van de industrie in Noord-Nederland 

De volgende stap in de ontwikkeling van groene waterstof

Hoewel de productie van groene waterstof essentieel is om de Europese klimaatdoelen te bereiken, zijn de huidige fabrieken in Europa beperkt tot een capaciteit  van 1 tot ongeveer 10 megawatt.

In Delfzijl werkt HyCC het innovatieve project Djewels van 20 megawatt, om aan te tonen dat waterstof ook op grotere schaal kan worden geproduceerd. H2eron is de volgende stap in deze ontwikkeling met een productiecapaciteit tot 50 megawatt op het Chemie Park Delfzijl.

Betrouwbare bedrijfsvoering van cruciaal belang 

H2eron is ontwikkeld met een sterke nadruk op betrouwbaarheid en leveringszekerheid. Dit is een vereiste voor veel industriële klanten, die een continue aanvoer van groene waterstof in productieprocessen nodig hebben om de CO2-uitstoot te verminderen.

De fabriek zal worden geëxploiteerd door HyCC, voortbouwend op bijna 100 jaar ervaring in de veilige exploitatie van elektrolysefaciliteiten. 

De waterstof kan door verschillende industrieën op het Chemiepark Delfzijl worden gebruikt, onder meer voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), waardoor CO2-reducties tot 85% mogelijk zijn ten opzichte van fossiele vliegtuigbrandstof.

Hydrogen Valley

H2eron maakt deel uit van de ‘Hydrogen Valley’, een initiatief van een brede coalitie van publieke en private partijen om grootschalige productie, opslag en distributie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, de gebouwde omgeving en mobiliteit te realiseren. Het initiatief wordt ondersteund door de Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU) van de Europese Commissie.

Contact

Contact

Tim Besseling
Business Development Manager
contact@hycc.com 

Project partners

Take a look at our partners for this project.
Project partners ->

Gesteund door

Project partners