H2eron is een geplande 40-megawatt fabriek op het Chemie Park Delfzijl en een belangrijke stap in de verduurzaming van de luchtvaart. 

Duurzame vliegtuigbrandstof

H2eron zal tot 6,000 ton groene waterstof produceren per jaar produceren uit hernieuwbare stroom en water. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van elektrolyzers van het Noorse bedrijf Nel.

De waterstof zal worden gebruikt door SkyNRG om duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) te produceren uit industriële bijproducten en reststromen, zoals gebruikt frituurvet. In zijn pure vorm resulteert het gebruik van SAF gedurende de hele levenscyclus in 85% lagere CO2-emissies dan gebruik van fossiele vliegtuigbrandstof. 

HyCC ontving in 2022 de milieuvergunning voor het project en werkt toe naar een investeringsbeslissing (FID) in 2024, in nauwe afstemming met SkyNRG en haar partners.

Hydrogen Valley

H2eron maakt deel uit van de "Hydrogen Valley", een initiatief van een brede coalitie van publieke en private partijen om grootschalige productie, opslag en distributie van groene waterstof te realiseren voor de industrie, de gebouwde omgeving en voor groene mobiliteit. Het initiatief wordt ondersteund door de Clean Hydrogen Partnership van de Europese Commissie.

Contact

Contact

Tim Besseling
Business Development Manager
contact@hycc.com 

Project partners

Take a look at our partners for this project.
Project partners ->

Gesteund door

Project partners