Djewels is een baanbrekend project in Delfzijl om te laten zien dat we veilig op grote schaal groene waterstof kunnen produceren voor het maken van hernieuwbare grondstoffen.

Hernieuwbare brandstoffen

Samen met Gasunie werkt HyCC aan de eerste 20 megawatt waterelektrolyse-installatie van Nederland om duurzame elektriciteit om te zetten in 3.000 ton groene waterstof per jaar.

OCI BioMCN zal de waterstof vervolgens combineren met CO2 uit andere processen om hernieuwbare methanol te maken. Deze hernieuwbare methanol kan worden gebruikt als brandstof voor transport of als duurzame grondstof in verschillende industriën. Dit levert een CO2-reductie op tot 27.000 ton per jaar.

Technologie

De fabriek zal worden gevestigd op het Chemie Park Delfzijl en gaat gebruikmaken van alkaline elektrolysetechnologie ontwikkeld door de Franse firma McPhy, uitgerust met elektroden van DeNora (Italië). De technologie is afgeleid van elektrolyseprocessen in de mobiliteits- en chemische industrie, waar het al jaren veilig en betrouwbaar wordt toegepast.

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het project en een prioriteit in elke fase: van ontwerp tot bouw en exploitatie. De installatie is zo ontworpen dat zuurstof en waterstof duidelijk gescheiden zijn. Ook wordt de installatie versterkt uitgevoerd om de omgeving extra te beschermen. Daarnaast voeren we aanvullend onderzoek uit als onderdeel van de vergunnings- en ontwerpfase om een ​​veilige exploitatie van de faciliteit te waarborgen.

Financiering en ondersteuning

Djewels 1 is een belangrijke stap in de ontwikkeling en opschaling van waterelektrolysetechnologie. Naast de financiering van de twee ontwikkelaars wordt het project daarom ook ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Nederlandse Waddenfonds. Het project heeft ook een subsidie ontvangen van de Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU) onder subsidieovereenkomst nr. 826089. De CHJU ontvangt steun van het Horizon 2020-onderzoeksinnovatieprogramma van de Europese Unie en van Nederland, Italië, Frankrijk en België.

Contact

Contact

Joost Sandberg
Commercial Director
contact@hycc.com 

Project partners

Take a look at our partners for this project.
Project partners ->

Gesteund door

Project partners