Raffinage

Waterstof wordt in moderne raffinaderijen gebruikt voor het ontzwavelen van brandstoffen. Daarvoor wordt nu doorgaans nog ‘grijze’ waterstof uit fossiele bronnen gebruikt. Door deze te vervangen met groene waterstof kunnen CO2-emissies al op korte termijn worden gereduceerd.

Op de lange termijn zullen raffinaderijen niet langer afhankelijk zijn van fossiele bronnen, maar zullen ze een belangrijke rol spelen voor de productie van schone brandstoffen zoals duurzame luchtvaartbrandstof (SAF). Ook hiervoor is waterstof een cruciaal ingrediënt. 

Contact

Contact

Martijn van Loon
Senior Business Developer 
contact@hycc.com