H2-Fifty is een speerpunt van de waterstofvisie van de Rotterdamse haven en de volgende stap in de verduurzaming van bp.

Verminderde uitstoot

Met een vermogen van 250 megawatt gaat H2-Fifty straks 20.000 tot 30.000 ton groene waterstof per jaar produceren uit hernieuwbare energie en water. De waterstof zal worden gebruikt voor ontzwaveling in de grootste Europese raffinaderij van bp. Hiermee wordt de 'grijze waterstof' (uit fossiele brandstoffen) vervangen die nu nog in dit proces wordt gebruikt. Zo kan ieder jaar tot 270.000 ton aan CO2 emissies worden bespaard.

Groene waterstof hub

H2-Fifty speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van een waterstofhub in de Rotterdamse haven om daarmee verdere duurzame ontwikkeling in het industriegebied aan te jagen. In het ‘conversiepark’ op de Maasvlakte worden meerdere grootschalige elektrolyzers aangesloten op offshore windparken, waarna de waterstof via een centrale pijpleiding, de waterstof-backbone, wordt vervoerd naar industrieën in het hele havengebied. Samen zullen de projecten miljoenen tonnen CO2 besparen in een van de grootste havengebieden van Europa.

Steun

Vanwege haar bijdrage aan de vermindering van de Europese CO2-uitstoot, krijgt H2-Fifty steun als een ‘Important Project of Common European Interest’ (IPCEI). Het project wordt ook ondersteund door de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contact

Contact

Martijn van Loon
Senior Business Developer 
contact@hycc.com 

Project partners

Take a look at our partners for this project.
Project partners ->

Project partners