H2ermes wordt een grootschalige groene waterstoffabriek voor de verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied. 

Met een vermogen van 100 megawatt opzetten kan H2ermes straks tot 15.500 ton groene waterstof per jaar en zuurstof te produceren. De installatie gebruikt hiervoor alleen duurzame stroom, die onder andere wordt geleverd door offshore windparken op de nabij gelegen Noordzee. 

Vliegwiel voor verduurzaming

H2ermes is een belangrijk vliegwiel voor duurzame ontwikkeling, zónder fossiele brandstof maar mét een sterke industrie en economie. De waterstof kan worden gebruikt voor de productie van groen staal, duurzame brandstoffen en mobiliteit en nieuwe vormen van circulaire chemie die minder of geen CO2 uitstoten. 

De Haven Amsterdam gaat daarom samen met Gasunie zorgen voor infrastructuur voor verdere distributie van groene waterstof. Hierdoor kunnen industrieën, transportbedrijven en ontwikkelaars in het gebied profiteren van het project en een meer circulaire economie opbouwen.

Steun

Vanwege het belang van het project voor de ontwikkeling van waterstoftechnologie en de vermindering van de CO2-uitstoot, wordt het project ondersteund door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Topsector Energiesubsidie).

Contact

Ben je gevestigd in de metropoolregio Amsterdam en heb je interesse om je bedrijf te verduurzamen met groene waterstof? Neem contact op!

 

Contact

Contact

Simon Glazenborg
Senior Business Developer 
contact@hycc.com 

Project partners

Take a look at our partners for this project.
Project partners ->

Project partners